Agentliyin nizamnaməsi

  • Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin 
  • NİZAMNAMƏSİ
  • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 22 dekabr tarixli 1750 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilib.

  • Nizamnaməyə aşağıdakı sənədlə dəyişiklik edilib:

    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 22 may tarixli 88 nömrəli Fərmanı
  • (http://www.e-qanun.az/framework/38998)