Elektrik

Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin Nizamnaməsinin 3.1.4-cü yarımbəndinə əsasən, Agentlik “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq aşağıdakı icazələri vermək vəzifəsini yerinə yetirir:

 • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi güc həddindən yuxarı elektrik qurğuları üçün istismara buraxılış aktı;
 • sənaye qaz qurğusunun istismarına icazə.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 iyul 2018-ci il tarixli 204 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elektrik və istilik enerjisi, habelə qaz təchizatı sahəsində nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”nın 2.3-cü bəndinə əsasən, Agentlik tərəfindən bu Qaydanın 2.1.5-ci yarımbəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi güc həddindən yuxarı elektrik qurğularının istismarına buraxılış aktı vermək üçün texniki baxış sifarişçilərin təqdim etdiyi ərizə və aşağıdakı sənədlər əsasında keçirilir:

 • Enerji təchizatı müəssisəsinin və ya dövlət elektroenergetika müəssisəsinin verdiyi texniki şərtlər;
 • enerji təchizatı müəssisəsi ilə razılaşdırılmış enerji təchizatı layihəsi;
 • tikinti-quraşdırma işlərini aparmış şəxslə sifarişçi arasında təhvil-təslim aktı;
 • elektrik təsərrüfatına cavabdeh şəxsin təyin olunması barədə əmrin surəti;
 • kontur torpaqlama müqavimətinin ölçülməsi protokolu;
 • transformatorun və avadanlıqların sınaq-sazlama protokolu;
 • elektrik veriliş xəttinin sınaq protokolu və qapalı işlər aktı;
 • elektrik sayğacının quraşdırılması aktı;
 • “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.2.1 – 18.2.4-cü maddələrində göstərilən sənədlər.

“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.2.1 – 18.2.4-cü maddələrində əsasən ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:

 • Ərizəçi hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəxsin filialı, nümayəndəliyi olduqda, hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti;
 • ərizəçi fərdi sahibkar olduqda, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
 • ərizəçinin vergi ödəyicisi kimi uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
 • ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üzərində ərizəçinin mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququnu təsdiq edən sənədin surəti (əgər lisenziya tələb olunan fəaliyyətin həyata keçirilməsi və icazə tələb olunan hərəkətin yerinə yetirilməsi obyektlə bağlıdırsa).

Dövlət rüsumu

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.76-cı maddəsinə əsasən dövlət rüsumunun dərəcəsi belə müəyyən edilib: “Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilən güc həddindən yuxarı elektrik qurğularının istismara buraxılış aktının verilməsi – 50 manat”.